Back to News

Hvordan boligutviklere kan dra nytte av våre portaler

August 13, 2021

  Markedsføringsindustrien endrer seg konstant, samtidig som den også blir mer kompleks med tanke på personvern. Dette byr på temaer som GDPR og oppdateringer som iOS 14, i tillegg til de seneste utfordringene knyttet til avviklingen av tredjeparts informasjonskapsler, også kalt cookies. Når vi nå har levd med koronapandemien i godt over et år, har dette tvunget selskaper i de fleste industrier til å tilpasse seg nye måter å drive sin bedrift. På samme måte har enkeltpersoner måttet tilpasse seg til nye måter å kjøpe og bruke selskapenes produkter og tjenester.

  Dagens forbrukere forventer i større grad en sømløs interaksjon med selskaper og merkevarer, samt en mer personlig tilpasset kundereise fra første kontakt med en bedrift til et kjøp er gjennomført. Videre forventer de også sikrere plattformer og en mer effektiv prosess. Disse trendene er også tydelige blant boligkjøpere, og innvirkningene fra pandemien har eskalert dette skiftet. Digitale boligkjøp har økt drastisk bare i løpet av de siste årene, og ifølge Redfin la 63% av boligkjøpere i USA og Canada inn et bud på en bolig de ikke hadde sett fysisk det siste året. Som et svar på dette, må markedsføringen av nybygg tilpasse seg en mer digital kundereise.

  Hvordan kan man møte forventningene til dagens boligkjøpere samtidig som man overholder restriksjonene knyttet til hvordan boligkjøperne kommuniserer og oppfører seg på nettet? La oss først få en forståelse av hva cookies er og hvordan de påvirker markedsførere.

  En kort introduksjon til cookies

  Cookies er små deler av kode som blir lagret i nettlesere som Google Chrome og Safari. De brukes til å identifisere brukeren slik at nettsider kan tilby personlig tilpassede opplevelser i nettsurfingen eller til å kunne vise annonser som er personlig tilpasset til brukeren. Cookies fungerer ikke på tvers av ulike enheter, og dermed vil en person som for eksempel surfer litt på mobil og litt via en datamaskin vil se ut som to ulike personer.

  De to hovedtypene av cookies er førsteparts cookies og tredjeparts cookies. Markedsførere har i mange år støttet seg på sistnevnte for å spore hvordan de besøkende til et nettsted oppfører seg på nettsiden, eller for å målrette og vise personlig tilpassede annonser. Tredjeparts cookies blir laget av andre domener enn det domenet eller nettstedet man besøker direkte, derav navnet tredjepart. Det er altså en tredjepartsleverandør som gjør det mulig å spore brukere på tvers av ulike nettsteder. På grunn av økt fokus på personvern og nye lover og regler tilknyttet dette har tredjeparts cookies blitt avviklet fra nettleserne Safari og Firefox, og Google vil også avvikle støtten i 2023.

  Dette vil føre til begrensninger for markedsførere som hittil har vært avhengige av tredjeparts-cookies. Førsteparts-cookies derimot vil ikke bli påvirket av dette. Disse kan bare bli plassert og fanget opp av domenet en bruker besøker, som betyr at innsiktene vil bli samlet inn direkte av nettstedet som blir besøkt.

  Hvordan bidrar portalene våre til å overkomme disse utfordringene?

  Portalene våre Eiendom.no og den internasjonale versjonen Newbuilds.com tilbyr en integrert datastrategi hvor boligutviklere kan dra nytte av flere fordeler. For det første kan boligkjøpere opprette sin egen bruker på portalene, noe som gjør at de etterlater seg informasjon om hvem de er, som navn, sted og e-post adresse. I tillegg kan surfe-atferden til disse brukerne analyseres for en dypere innsikt. Dataene som blir samlet inn fra den innloggede brukeropplevelsen fungerer også på tvers av enheter, slik at vi kan spore den riktige brukeren til tross for at den surfer både på mobil og datamaskin om hverandre.

  For det andre har vi kjørt et enormt antall markedsføringskampanjer gjennom de siste årene, slik at vi har førstehånds-data som bidrar til at vi vet hva som fungerer og ikke når det kommer til markedsføring av ulike typer boliger. Marketer’s systemer bruker også andrehånds-data, som er lagret kampanje-data fra mange ulike kampanjer. Kombinert med atferdsdata fra brukerne, kan andrehånds-data bidra til å optimalisere den automatiske målrettingen og annonsegenereringen. Denne kombinasjonen kan benyttes på tvers av ulike annonsører, slik at kunnskapen hentet fra en kampanje hos en kunde kan bidra til bedre ytelse i en annen kampanje hos en annen kunde. På den måten kan vi også identifisere hvilke målgrupper og kontekster som fungerer bra for nybygg. Vår lagrede kampanje-data tillater oss også å eksperimentere mer, noe som resulterer i en høyere konverteringsrate på nettsiden.

  Det siste poenget er at portalene tilrettelegger for en data allianse, noe som er avgjørende for å kunne følge trendene i markedet. Veldig få selskaper kan få til dette alene, spesielt små selskaper, men samlet kan vi avdekke trender og atferdsmønstre som vil komme alle til gode. Jo flere boligkjøpere og boligutviklere som bruker portalene, jo mer vil alle parter tjene på å være tilstede på portalen. De boligutviklerne som ikke oppfører sine nybyggprosjekter på en av portalene våre vil dermed gå glipp av denne unike muligheten.

  For å oppsummere, tilbyr portalene en innlogget brukeropplevelse som bidrar til at innsamlingen av førstehånds-data kan skje effektivt og samtidig på en trygg måte for brukerne av portalene. Ved å bruke andrehånds-data fra tidligere kampanjer, lærer systemet vårt seg hva som vanligvis fungerer og ikke for markedsføring av nybygg. Vi kan også følge med på trender i markedet og blant brukere ved hjelp av data alliansen. Alt dette bidrar til at vi kan tilby mer treffsikker og tilpasset målretting slik at boligutviklere kan nå sitt fulle salgspotensial, samtidig som vi lager en mer personlig, sømløs og trygg kundereise for boligkjøpere - en vinn-vinn situasjon for alle.

  Har du flere spørsmål om portalene våre eller om å oppføre prosjekter der?

  Ta kontakt på support@eiendom.no / support@newbuilds.com (for internasjonale prosjekter) eller ring +47 23 96 69 07.

  Continue reading

  See all news

  Join our newsletter and stay up to date!

  Follow us!

  Copyright © 2024 Marketer Real Estate Technologies AS Organisation number: 922 540 535
  This website use cookies to provide the best user experience.