Back to News

Marketer-Effekten

August 11, 2021

  Dokumenterer overlegen avkastning på investering for kunder.

  Se for deg at du selger hjemmet ditt samtidig som naboen din selger sitt hjem. Hjemmene er av samme boligtype, med identisk standard, i samme område og til samme prisantydning. Likevel blir den ene boligen solgt til en høyere pris enn den andre. Hva er grunnen til dette?

  Historisk sett har salgssuksessen til en spesifikk bolig vært avhengig av eiendomsmeglerens nettverk, word of mouth og trykte medier. De siste årene har bruken av digital markedsføring økt vesentlig og gradvis gått fra å være relativt bred og generell til å bli mer målrettet og personlig tilpasset. Sistnevnte er kun mulig i stor skala gjennom bruken av sofistikert teknologi.

  I dag er etterspørselen etter skreddersydde løsninger stadig økende. Potensielle kjøpere vil se tilpassede boligannonser som matcher deres spesifikke behov, interesser og den generelle livssituasjonen. For eiendomsmeglerbyråer finnes det ikke et alternativ til å investere i teknologi som sikrer best mulig resultat for deres kunder. Dette er avgjørende for å tiltrekke seg flere relevante interessenter og til syvende og sist oppnå best mulig pris for hvert enkelt objekt.

  Marketer har i mange år levert resultater langt over gjennomsnittet i markedet for digital markedsføring av eiendom ved å tilby tilpassede løsninger for både meglerbyrå og boligutviklere. Gjennom å være drevet av fakta i tilnærmingen til våre kundeløsninger og produktutvikling, streber vi etter å være like faktadrevet og ærlige om resultatene av våre tjenester.

  Tidlig i 2021 ervervet Marketer datateknologi-selskapet Homefair, som har hatt fokus på datavitenskap og datadrevne løsninger for eiendomsindustrien. En av grunnleggerne av Homefair, Walid Mustapha, har en doktorgrad i datavitenskap og oppdaget raskt at med oppsamlet data fra de to selskapene kunne man kombinere det med kunstig intelligens (AI) for å estimere den positive effekten av å markedsføre en eiendom gjennom Marketer’s plattform.

  “Vi er stolte av å være det første proptech-selskapet i verden til å dokumentere effekten av våre tjenester på en såpass vitenskapelig måte. Vi kaller det Marketer-Effekten”, kunngjør Mustapha.

  Datarelevanse

  Funnene har blitt beregnet gjennom å benytte data fra mer enn 53 000 bruktbolig-transaksjoner over tre år, hvorav omtrent halvparten av boligene er markedsført gjennom Marketer sin løsning gjennom perioden. Effekten er kvantifiserbar som et resultat av den unike koblingen mellom store mengder relevant data og AI.

  Den totale Marketer-Effekten

  Den totale positive Marketer-Effekten er justert for valuta lik NOK 600 per kvadratmeter. Grafen under viser gjennomsnittet mellom estimert prisantydning ved hjelp av et objektivt boligverdi-system basert på AI, samt den faktiske salgsprisen for eiendommer som har blitt solgt via Marketer’s plattform versus de som ikke har brukt plattformen. Om vi skalerer dette resultatet til 100 kvadratmeter vil det resultere i en gjennomsnittlig prisøkning på hele NOK 60 000.

  Resultat inndelt i boligtyper

  Mustapha beskriver resultatene fra studiene med voksende entusiasme. “Vi har funnet at det er en forskjell i effekt mellom ulike boligtyper, geografiske områder og befolkningstetthet samt andre trekk ved ulike boliger, som vist i grafen under. Likevel er den gjennomsnittlige effekten for alle boligtyper betydelig positiv ved bruk av Marketer’s plattform”. Resultatene er som følger:

  • Rekkehus: NOK 31 000 gjennomsnittlig økning i salgspris.
  • Leiligheter: NOK 33 000 gjennomsnittlig økning i salgspris.
  • Tomannsboliger: NOK 77 000 gjennomsnittlig økning i salgspris.
  • Enebolig: NOK 135 000 gjennomsnittlig økning i salgspris.

  “Overført til andre eiendomsmarkeder enn det norske, blir det anslått at effekten vil være enda sterkere der markedene er mindre åpne, transparente og konsentrerte enn tilfellet er i Norge. På generell basis vil et høyere utbud av bruktboliger relativt til etterspørsel gi en økning i effekten på Marketers tjenester”, fortsetter han.

  “Jeg husker at jeg leste en melding på Slack skrevet av en av Marketer’s grunnleggere som omhandlet hvordan to helt like boliger i det samme området var lagt ut for salg til samme prisantydning, hvor boligen som var markedsført gjennom Marketer ble solgt til en mye høyere pris enn den andre. Dette gjorde at jeg begynte å tenke på hvordan vi kunne klare å dokumentere denne effekten, og den potensielle avkastningen på investeringen samt verdien som ville blitt skapt for de som selger bolig generelt”, sier Walid med stor entusiasme.

  “Det at vi har klart å dokumentere den positive effekten av å bruke Marketer’s plattform er et stort fremskritt og utgjør en forskjell, ikke bare for våre kunder og de som selger eiendom, men for oss på Marketer også. Som en data scientist må man være nysgjerrig og ha et ønske om å lære mest mulig om data, samt det å finne verdi i data. Jeg er en veldig nysgjerrig person av natur og saker som dette føles som en gullgruve”, sier Walid til slutt.

  Continue reading

  See all news

  Join our newsletter and stay up to date!

  Follow us!

  Copyright © 2024 Marketer Real Estate Technologies AS Organisation number: 922 540 535
  This website use cookies to provide the best user experience.