Back to News

SmartSale - et smart produkt for eiendomsmeglere som øker konvertering.

September 13, 2021

  Marketer er stolte av å presentere sitt nyeste produkt, eksklusivt laget for å gjøre jobben til eiendomsmeglere enklere og bedre ved å demonstrere deres markedskompetanse gjennom skreddersydde nettapplikasjoner tilpasset hver eneste potensielle kunde. Dette er et produkt som vil revolusjonere samspillet mellom megler og boligselger, og vil øke sannsynligheten for konvertering av befaring til oppdrag.

  Det å velge riktig megler til sitt boligsalg kan være både vanskelig og tidkrevende, og det blir stadig gitt råd til boligselgere om hva de burde fokusere på. Fra en megler sitt perspektiv har den digitale utviklingen skjerpet konkurransesituasjonen, samt at både kunder og boliginteressenter nå forventer engasjerende kundeopplevelser med relevant og skreddersydd innhold. I tillegg har kunder i mye større grad enn tidligere tilgang på informasjon og anmeldelser om spesifikke meglere, som igjen påvirker viktigheten av inntrykket som skapes i det første møtet. SmartSale vil være med å løse behovene til begge parter.

  SmartSale er et produkt bygget på Marketer sine enorme mengder data som blir kontinuerlig innhentet, da om lag 30% av alle boliger i Norge nå blir markedsført gjennom Marketer sin automatiserte løsning. Data om boligtyper, salgspriser, kjøpere og meglere sin salgshistorikk danner et godt grunnlag for den effektive og innovative funksjonen til SmartSale som ikke bare vil øke meglernes konverteringsrate, men også gi boligselgere en helt ny og engasjerende kundeopplevelse.

  Økt konverteringsrate

  Vanligvis har en boligselger befaring med mellom tre til fem meglere før de velger en som skal stå for salget av boligen. Dette vises på konverteringsraten til en gjennomsnittlig megler, som ligger på rundt 20-33%. Denne konverteringsraten har SmartSale hensikt å øke, og hvert enkelt prosentpoeng økning i konverteringsrate vil gi effekt med fire ganger avkastning i salgsinntekter.

  Skreddersydd markedsmateriell

  Når det kommer til salg av bolig, er det gjort lite innovasjon rundt effektiviteten og kvaliteten av samspillet mellom megler og boligselger. Manuelle forberedelser som å lage personlig markedsmateriell til boligselgere vil ofte være for tidkrevende eller dyrt for meglere, og er i dag et relativt fraværende fenomen. Likevel er et slikt forarbeid uten tvil lønnsomt for både megler og boligselger, hvorpå megler får frem sin ekspertise og boligselger får en vesentlig mer verdifull forventningsavklaring og kundeopplevelse. Denne prosessen har Marketer nå digitalisert og automatisert.

  SmartSale er en fleksibel, interaktiv, skreddersydd og datadrevet nettapplikasjon som meglere kan dele med boligselgere allerede før befaring. Her vil det vises informasjon om boligen til salgs, området rundt, mulige kjøpere, og salgshistorikk fra megleren. For megler vil det selvsagt være mulig å justere hvilken type informasjon som ønskes å vise til boligselger. La oss gå gjennom hvordan det fungerer steg for steg:

  • Megler registrerer en befaring i sitt CRM-system og SmartSale vil automatisk generere en interaktiv nettside, klar til å sendes ut til boligselgeren.
  • Boligselgeren får tilsendt interaktive nettsiden og har mulighet til å la seg inspirere av de forskjellige informasjonsblokkene som inneholder viktig informasjon om egen bolig, boligpriser, mulige kjøpere i området, samt historisk informasjon om megleren sine tidligere salg.
  • Megler presenterer seg selv og utfører en inspeksjon av boligen.
  • Boligselger ser gjennom alle de ulike meglerne og tilbudene de har blitt tildelt, og vil fortsatt ha tilgang til den aktuelle SmartSale-siden. Ettersom de allerede har brukt tid inne på den interaktive nettsiden vil det naturlig bygges en sterk tilhørighet til den aktuelle megleren.
  • Til slutt velger kunden en megler og salgsprosessen starter. Her jobber Marketer med å utvikle en integrert funksjon i SmartSale der kunden kan signere online ved å få en enkel oppsummering av kontrakten.

  Marketer anslår at bruken av SmartSale vil øke meglere sin konverteringsrate uten å endre deres jobbmønster, og dermed gi en stor konkurransefordel. Nettsiden tilbyr en helt ny tilnærmingsmåte til valg av megler, samt er engasjerende og brukervennlig for begge parter involvert.

  For mer informasjon om SmartSale kan du ta kontakt på: post@marketer.tech eller ringe +47 23 96 69 07
.

  Continue reading

  See all news

  Join our newsletter and stay up to date!

  Follow us!

  Copyright © 2024 Marketer Real Estate Technologies AS Organisation number: 922 540 535
  This website use cookies to provide the best user experience.